26/02/2014 | 0

Ukraine: Hai phe thân Nga và thân Liên Âu đụng độ

Ukraine: Hai phe thân Nga và thân Liên Âu đụng độ

Crimean, Ukraine. (Reuters)
Người biểu tình thân Nga và người thân Liên Âu đã đối đầu nhau bên ngoài trụ sở nghị viện vùng Crimean. Khoảng 2,000 người Tatar ở bán đảo Black Sea đã kéo tới trụ sở nghị viện bày tỏ sự ủng hộ phong trào thân Liên Âu đã biểu tình ở thủ đô Kiev trong thời gian 3 tháng qua. Người Tatar hô to khẩu hiệu Ukraine, Ukraine. Người thân Nga có lính cossack hô to khẩu hiệu Nga, Nga.
Những người thân Nga cho rằng phe lật đổ Tổng thống Yanukovich là thành phần băng đảng. Vùng Crimea là quà tặng cho Ukraine của Tổng bí thư Nikita Khrushchev trong năm 1954. Hạm đội Hắc Hải của Nga đang đóng ở Sevastopol. Dân chúng vùng Crimea đa số là người Nga và đang trở thành trung tâm chống đối giới lãnh đạo mới tại Kiev. – H. Vỗ