05/03/2016 | 0

ỨCV Hillary Clinton sẽ thu thuế Cty đưa việc làm ra nước ngoài

ỨCV Hillary Clinton sẽ thu thuế Cty đưa việc làm ra nước ngoài

Detroit, Michigan. (Reuters) – Trong bài phát biểu về việc làm và kinh tế ở Detroit, Michigan hôm thứ Sáu, ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton đề nghị hủy bỏ việc giảm thuế cho các công ty đưa việc làm của người lao động Mỹ ra nước ngoài.

Trong một chặng dừng chân tại Detroit Manufacturing Systems để vận động tranh cử, bà cựu ngoại trưởng nói rằng các công ty này được hưởng lợi theo nhiều cách khác nhau ngay trên đất nước Hoa Kỳ. Tuy nhiên sau đó các công ty mặc nhiên chuyển mối quan hệ song phương thành con đường chỉ có một chiều, tức là chính phủ chỉ cho đi mà không nhận lại bất cứ điều gì. Các công ty mặc nhiên chấm dứt những cam kết của họ. Nếu các công ty làm như Nabisco là đưa việc làm ra nước ngoài, thuê công nhân nước ngoài chỉ vì giá lao động rẻ, chính phủ của bà sẽ buộc họ trả lại tiền giảm thuế mà họ nhận được tại Hoa Kỳ. Nếu họ lấy đi việc làm của người lao động Mỹ, tại sao người đóng thuế Mỹ phải đầu tư vào điều đó.

Theo bà cựu ngoại trưởng, nhiều tập đoàn cần phải nhớ rằng nếu người Mỹ làm ăn thịnh vượng, các tập đoàn cũng được thịnh vượng theo. Họ phải bắt đầu đối xử công nhân trong nước như tài sản cần được đầu tư, không phải là chi phí nên bị cắt giảm. Theo đề nghị của bà Clinton, chính phủ sẽ thu hồi tiền giảm thuế của các công ty đưa việc làm ra nước ngoài, số tiền đó nhằm khuyến khích đầu tư ở Hoa Kỳ. (Mai Đức)