20/10/2015 | 0

ỨCV Donald Trump vận động ở South Carolina

ỨCV Donald Trump vận động ở South Carolina

Anderson, South Carolina. (CBS) – Tại cuộc vận động ở Anderson, tiểu bang South Carolina hôm thứ Hai, ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump bắt đầu bài diễn văn bằng chủ đề Tu Chính án thứ hai và luật kiểm soát súng.

Trong phần mở đầu, ông Trump tấn công Tổng thống Obama khi nói rằng tổng thống đương nhiệm muốn ký một sắc lệnh để tước súng của người Mỹ. Ông Trump khẳng định điều đó sẽ không xảy ra. Ông Trump cũng có một số nhận xét về ủy ban hành động chính trị, gọi tắt là PAC, gọi hành động của ủy ban này là lố bịch. Trước đông đảo khán giả, ông Trump nói người Mỹ phải tỏ lòng tôn kính Tu Chính án thứ hai của Hiến Pháp Hoa Kỳ. Kể cả tổng thống nước Mỹ. Ông Obama nghĩ rằng có thể sử dụng quyền hành để ký sắc lệnh tước đoạt khẩu súng của người Mỹ, đó là điều khó khăn đối với tổng thống vì điều đó không bao giờ xảy ra. Trong nhiệm kỳ của ông Obama, ông ký rất nhiều sắc lệnh nhưng đảng Cộng Hòa bác bỏ những sắc lệnh đó. Và sự bác bỏ hợp với ý nguyện của người Mỹ.

Khi nói về hành động quyên tiền ủng hộ ứng cử viên của PAC, ông Trump cho biết bản thân không cần tiền của bất cứ ai. Khi một ứng cử viên nhận tiền của PAC, ứng cử viên đó bị lệ thuộc và phải làm theo các yêu cầu của PAC. Đó là điều lố bịch và ông khuyên các ứng cử viên nên tránh né PAC. (Mai Đức)