22/02/2016 | 0

ỨCV Cộng Hoà chuẩn bị cuộc đua kế tiếp

ỨCV Cộng Hoà chuẩn bị cuộc đua kế tiếp

Washington, DC. (Reuters) – Một ngày sau cuộc bầu cử sơ bộ South Carolina, các cứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa lần lượt xuất hiện trong chương trình Meet the Press của NBC, thẩm định chiến lược cho cuộc đua tiếp theo.

Dù chiến thắng ở New Hampshire và South Carolina, tỷ phú Donald Trump cho biết các cuộc đua tiếp theo sẽ không dễ dàng. Ông nhận xét từ nay cho tới ngày chiến thắng vẫn còn chặng đường dài cần phải vượt qua. Trong khi đó Thượng Nghị sĩ Marco Rubio có kết quả suýt soát hạng nhì với Thượng Nghị sĩ Ted Cruz ở cuộc bầu cử sơ bộ South Carolina. Ông cho biết đây là một nỗ lực mạnh mẽ sau khi ông thành công ở New Hampshire, với vị trí hạng 5. Ông nói cảm thấy tuyệt vời về điều đó, biết rằng nhiều cử tri từ bỏ nhà tỷ phú Trump để quay sang ủng hộ ông. Trong ba cuộc bầu cử sơ bộ, ông Rubio chưa giành được chiến thắng nào. Trong khi đó mặc dù ông Cruz giành chiến thắng ở Iowa, ông không thể làm tốt như vậy với cộng đồng tôn giáo bảo thủ ở South Carolina.

Chiến thắng của tỷ phú Trump phản ảnh được sự vỡ mộng của người Mỹ, đặc biệt là của tầng lớp người lao động. Họ thất vọng trước tiền lương không đủ sống, sự toàn cầu hóa, nền chính trị bị đồng tiền giật dây và một bộ máy chính phủ bị bế tắc. Ông Trump cam kết đảng Cộng Hòa sẽ không để người Mỹ chết trong nghèo khổ, họ sẽ chăm sóc người Mỹ bằng rất nhiều sự lựa chọn khác nhau. (Mai Đức)