02/11/2015 | 0

ỨCV Ben Carson muốn thay đổi các cuộc tranh luận

ỨCV Ben Carson muốn thay đổi các cuộc tranh luận

Panama City, Florida. (CBS) – Trong chương trình This Week phát sóng hôm Chủ Nhật, ứng cử viên Cộng Hòa Ben Carson đưa ra một số thay đổi mà ông hy vọng sẽ nhìn thấy trong các cuộc tranh luận sắp tới.

Theo ông Carson, ông muốn nhìn thấy mỗi ứng cử viên có phần tuyên bố mở đầu ít nhất 1 phút, tuyên bố kết thúc ít nhất 1 phút, đồng thời họ phải nhận được quy định chặt chẽ của nhóm điều khiển chương trình về câu trả lời. Ông nhận thấy một số ứng cử viên rất thận trọng và trả lời trong khoảng thời gian quy định, trong khi đó một số ứng cử viên thao thao bất tuyệt, giành hết thời gian của người tiếp theo nhưng nhóm điều khiển không có ý kiến. Điều đó là không công bằng.

Ông Carson cũng muốn các cuộc tranh luận được tổ chức ít hơn, không cần phải mỗi tháng một lần. Nhắc lại những điều không hài lòng trong cuộc tranh luận tuần trước, ông Carson chế giễu những câu hỏi thiếu nghiêm túc của nhóm điều khiển, kêu gọi những người có trách nhiệm phải tìm kiếm giải pháp để thay đổi. Ông Carson nói cuộc tranh luận là để nhấn mạnh sự khác biệt giữa các ứng cử viên, nhất là khi họ có một danh sách dài hàng chục người như thế này. Đây không phải cuộc chiến đầu tiên của ông Carson. Tháng 5 vừa qua, ông gởi thư cho Ủy ban Cộng Hòa Quốc gia, gọi tắt là RNC, kêu gọi ủy ban này nên đưa ra một số tiêu chuẩn trong đó có kết quả thăm dò, để chọn ứng cử viên được đứng trên sân khấu. (Mai Đức)