Úc tìm kiếm 2 mảnh vỡ thấy từ ánh vệ tinh

Vệ tinh chụp được 2 vật thể lạ gióng như từ chiếc máy bay mất tích.