18/03/2016 | 3

Úc thông qua luật cải cách bầu cử

Úc thông qua luật cải cách bầu cử

Canberra, Úc. (Reuters) – Thượng viện Úc đã thông qua luật cải cách bầu cử sau phiên họp chạy đua kéo dài 28 tiếng đồng hồ, dọn đường cho Thủ tướng Malcolm Turnbull giải tán lưỡng viện quốc hội và tổ chức bầu cử sớm.

Những nghị sĩ độc lập và đảng nhỏ được bầu vào cuối năm 2013 đã làm đình trệ nhiều chương trình của chính phủ, trong đó có những sự thay đổi làm cho giáo dục cấp cao và chăm sóc y tế đắt hơn, cũng như giới hạn trợ cấp xã hội. Cải cách sẽ làm cho các đảng nhỏ khó hơn để vào quốc hội. Chọn lựa của Thủ tướng Turnbull lúc này là giải tán quốc hội, nghị sĩ và dân biểu phải đối diện với cử tri, cho rằng thượng viện có nhiều người làm trở ngại để thực hiện chương trình cải cách kinh tế. Tranh luận cải cách bầu cử đã bắt đầu từ sáng Thứ Năm và kéo dài cho tới ngày Thứ Sáu, ít nhất một nghị sĩ đã mặc áo ngủ, dùng chiến thuật trì hoãn để làm nãn chí những người chống đối.

Nghị sĩ Richard Di Natale thuộc đảng Greens nói rằng: “..ông ta biết đảng Lao Động không đồng ý với những sự cải cách này, nhưng đảng Greens cho rằng sự cải cách rất tốt, rất quan trọng, ông ta nghĩ cần phải sẵn sàng cho cuộc bầu cử kế tiếp.” Thủ tướng Turnbull đã liên tục dẫn đầu kết quả các cuộc thăm dò kể từ ngày lên cầm quyền trong năm 2015, liên minh cầm quyền Tự do-Quốc gia đang dẫn đầu rất xa đảng Lao Động qua các cuộc thăm dò gần đây. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy thời kỳ tốt đẹp của thủ tướng đang chấm dứt. Thượng nghị sĩ độc lập Glenn Lazarus nói rằng: “Rõ rệt dân chúng đã bầu cho các đảng nhỏ và rất nhỏ, nhưng phiếu của họ bị hủy bỏ, rất đáng xấu hổ bởi vì trên 3 triệu người đã không bầu cho các đảng chính, trên 3 triệu người đã đi bỏ phiếu và số phiếu của họ bị hủy bỏ vì sự cải cách bầu cử của chính phủ. Ông ta nghĩ đây là điều hoàn toàn phi dân chủ.”

Cuộc bầu cử được tổ chức vào tháng Giêng năm 2017, nhưng hy vọng sẽ được tổ chức trong năm nay. Sớm nhất là vào khoảng tháng 6. (Hồng Tú)