Tỷ phú Hoàng Kiều tặng $5 triệu giúp đỡ người dân bị lũ lụt tại San Jose

Lúc 2 giờ chiều thứ Tư ngày 1/32017 tại San Jose, ông Thị Trưởng Sam Licarrdo cùng nghĩ viên Nguyễn Tâm đã tổ chức họp báo để công bố số tiền hiến tặng $5 triệu từ tỷ phú Hoàng Kiều cho thành phố San Jose để giúp người dân bị lũ lụt tại đây.