11/12/2016 | 0

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong quá trình chuyển tiếp thấp hơn so với những người tiền nhiệm

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong quá trình chuyển tiếp thấp hơn so với những người tiền nhiệm

New York, New York. (CBS) – Một cuộc khảo sát mới cho thấy tỷ lệ ủng hộ tổng thống đắc cử Donald Trump trong quá trình chuyển tiếp thấp hơn so với những người tiền nhiệm. Theo cuộc khảo sát được Trung Tâm Nghiên Cứu Pew thực hiện, 40% công chúng ủng hộ lựa chọn của ông Trump đối với các chức vụ quan trọng. 41% chấp thuận công việc của ông cho tới nay trong việc giải thích chính sách trong tương lai. Phần lớn, hay 55% nói họ không chấp thuận những gì ông giải thích về chính sách và kế hoạch.

Một tháng sau cuộc bầu cử năm 2008, 71% ủng hộ lựa chọn nội các của Tổng Thống Obama. 72% chấp nhận những gì ông giải thích về kế hoạch của mình cho tương lai. Vào năm 2001, 58% ủng hộ lựa chọn của Tổng Thống George W. Bush cho các chức vụ cao cấp và 50% chấp thuận giải thích của ông về các kế hoạch tương lai. Cũng theo cuộc khảo sát, 38% nói ông Trump sẽ là một tổng thống kém và khủng khiếp. 35% nói ông sẽ làm một tổng thống tốt và 18% nói ông trung bình.

Tuy nhiên những đánh giá trên tích cực hơn tỷ lệ mà ông nhận được trong thời gian vận động, khi một phần tư nói ông Trump sẽ là tổng thống tốt, còn 57% nói ông là tổng thống tồi. Gần hai phần ba nghĩ ông Trump phán xét thiếu thận trọng và kém. 68% nói khó mà thích được ông. Chưa tới một phần ba nói ông Trump đủ điều kiện để làm tổng tư lệnh.

Phần lớn đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tuyên bố ông Trump cần cẩn thận hơn về những gì ông nói và tweet khi ông vào Tòa Bạch Ốc trong năm tới. (Nguyên Trân)