Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng AAPI bị ảnh hưởng bởi yếu tố phân biệt đối xử

Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng AAPI bị ảnh hưởng bởi yếu tố phân biệt đối xử

Mặc dù là nhóm người Mỹ gốc Á và Người Dân Đảo Thái Bình Dương (AAPI) là nhóm dân tộc gia tăng nhanh tại Hoa Kỳ, nhưng nhóm này tiếp tục có tỷ lệ sở hữu nhà thấp hơn mức trung bình tại Hoa Kỳ nguyên nhân là do yếu tố phân biệt chủng tộc, bài xích người Châu Á gây ảnh hưởng đến các quyết định về nhà ở.

Đây là đánh giá của Hiệp Hội Bất Động Sản Dành Cho Người Á Châu tại Hoa Kỳ (AREAA) trong Báo Cáo về Tình Trạng Người Mỹ gốc Á năm 2022 – một bản đánh giá toàn diện về xu hướng nhà ở và các vấn đề đi kèm mà cộng đồng AAPI phải đối mặt. Bản báo cáo phát hiện nhiều điều đáng chú ý như sau:

  • Tỷ lệ sở hữu nhà của cộng đồng AAPI là 61%, thấp hơn tỷ lệ trung bình tại Hoa Kỳ là 64%.
  • Hơn một nửa số người mua nhà và chuyên viên bất động sản tham gia khảo sát đã bày tỏ lo ngại về các cộng đồng và hàng xóm xung quanh, cụ thể do các quan điểm bài xích người Châu Á.
  • Hơn 30% người mua nhà tham gia khảo sát cho biết việc chuyển nhà gần đây chủ yếu là để tránh khỏi các định kiến và tình trạng kỳ thị.
  • Khả năng chi trả giảm xuống tại các thị trường cụ thể dẫn đến tình trạng người AAPI có xu hướng di dân đến khu vực Trung Tây và phía Nam. Gần 67% người AAPI sẽ mua nhà trong tương lai cho biết việc chuyển đến một khu vực có giá cả sinh hoạt thấp hơn là yếu tố hàng đầu khi họ đưa ra quyết định.
TAGS: AAPI