Home Tin Tức Hoa Kỳ Tỷ lệ bất tín nhiệm ông Trump tăng trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống

Tỷ lệ bất tín nhiệm ông Trump tăng trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống

Tỷ lệ bất tín nhiệm ông Trump tăng trong năm đầu của nhiệm kỳ tổng thống

Washington, DC. (CBS) – Ở mức 37%, tỷ lệ ủng hộ gần đây nhất dành cho ông Trump là thấp trong lịch sử tổng thống Hoa Kỳ.

Tổng Thống Trump tiếp tục giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ một vài nhóm quan trọng, nhưng ông không chiếm được tình cảm lâu dài trong đa số  dân Mỹ. Mặc dù tỷ lệ ủng hộ gần như không thay đổi, nhưng một số cử tri chưa quyết định trước đây đã nghiêng về phía không ủng hộ. Kết quả là tỷ lệ không ủng hộ Tổng Thống Trump tăng 10 điểm trong năm ngoái, từ 48% trong tháng 2 năm 2017 nay tăng lên thành 58%.

Những người độc lập đảng phái có sự thay đổi mạnh hơn. Nhiều người độc lập vẫn chưa quyết định khi ông Trump mới lên nắm quyền. Vào tháng 2/2017, chưa đầy một nửa số người độc lập- 46%- nói họ không chấp nhận cách ông Trump giải quyết công việc. Nay tỷ lệ này là 60%, tăng 14%.

Hầu hết những người Mỹ bảo thủ vẫn chấp nhận cách ông Trump giải quyết công việc. Nhưng nay, tỷ lệ không chấp nhận trong nhóm này tăng 15 điểm, từ 25% trong tháng 2 lên thành 40%. (Nguyên Trân)

(180)