Twitter sử dụng ‘thuốc độc’ để chặn Elon Musk mua công ty

Twitter sử dụng ‘thuốc độc’ để chặn Elon Musk mua công ty

Twitter đang cố gắng ngăn chận Elon Musk.  Vào thứ Sáu, công ty truyền thông xã hội đã đưa ra kế hoạch chống lại việc mua lại công ty của ông Elon Musk.

Twitter đưa ra kế hoạch gọi là thuốc độc để chống lại nỗ lực mua lại công ty với giá 43 tỷ Mỹ Kim của Elon Musk. Hành động này được gọi là kế hoạch quyền cổ đông, về căn bản cho phép các cổ đông hiện tại mua được nhiều cổ phiếu hơn trong công ty với mức chiết khấu, khiến cho Musk phải uống một “liều thuốc độc”. Có nghĩa là cổ phiếu của ông Musk sẽ bị loãng và việc mua của ông sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Điều đó yêu cầu Musk phải thương lượng trực tiếp với hội đồng quản trị của Twitter về bất kỳ nỗ lực mua bán nào.

Với kế hoạch thuốc độc hiện đã được thực hiện, Twitter đang tự bảo vệ mình trước khả năng Elon Musk nâng cao cổ phần của mình trong công ty.

Ông Rock, thuộc đại học luật NYU, cho biết ông Musk phải cho thấy ông ta có thực tâm mua công ty Twitter nếu một trong hai điều này xảy ra: Ông Musk phải cho thấy chính xác kế hoạch tài trợ cho việc mua công ty, vì Musk đã không tiết lộ điều đó trong hồ sơ nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của mình, hoặc ông ta khởi động một cuộc bỏ phiếu để cố gắng thay thế các thành viên trong hội đồng quản trị của Twitter nhằm chống lại với kế hoạch thuốc độc. Nếu không có một trong hai điều đó, ông Musk sẽ không mua được, và mọi người có thể xem đây chỉ là con bão Twitter của ông Musk”.