08/10/2014 | 0

Twitter kiện bộ tư pháp Hoa Kỳ, đòi quyền tiết lộ số người dùng bị chính phủ theo dõi

Twitter kiện bộ tư pháp Hoa Kỳ, đòi quyền tiết lộ số người dùng bị chính phủ theo dõi

San Francisco, California. (Reuters) – Công ty Twitter Inc kiện Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ hôm Thứ Ba ngày 7 tháng 10, đòi quyền công bố con số người dùng của họ được chính phủ yêu cầu theo dõi.

Trong một đơn kiện đệ nạp tại tòa án liên bang ở Bắc California, công ty Internet tự nhận là nhà tranh đấu cho tự do ngôn luận nói rằng, các luật lệ hiện thời không cho phép họ tuyên bố là không có người dùng nào của Twitter bị chương trình giám sát an ninh quốc gia theo dõi. Twitter nói rằng, giới hạn này vi phạm Tu Chính Án Thứ Nhất về quyền tự do ngôn luận. Từ sau vụ Edward Snowden, các công ty kỹ thuật đã cố gắng giải thích với công chúng về quan hệ của họ với các cơ quan thi hành luật pháp cũng như tình báo Hoa Kỳ.

Đơn kiện của Twitter theo sau một thỏa thuật giữa các công ty như Google và Microsoft với chính phủ, theo đó các công ty được quyền tiết lộ số người dùng mà họ được yêu cầu phải cung cấp thông tin để giám sát, nhưng sự tiết lộ phải là một khoảng nào đó, thay vì là một con số cụ thể. Chẳng hạn, Twitter chỉ có thể nói, họ đã được chính phủ yêu cầu tiết lộ thông tin của từ 0 đến 999 người dùng, mà không được nói, họ chưa hề được yêu cầu tiết lộ thông tin của người dùng nào. Twitter hiện có hơn 270 triệu người dùng trên khắp thế giới. (H. Lam)