07/02/2014 | 2

Tuyết ở Trung Quốc

Tuyết ở Trung Quốc

Tin Bắc Kinh, Trung Quốc. (Reuters)
Tuyết đã rơi lần đầu tiên ở Bắc Kinh sau những ngày đón mừng năm Giáp Ngọ.
Người dân Bắc Kinh mừng tuyết rơi vì hy vọng làm giảm được mức ô nhiễm trong thành phố.
Một người nói tuyết rơi sẽ làm tốt chất lượng không khí Bắc Kinh, làm giảm mức ô nhiễm PM2.5.
Tuyết rơi nặng ở miền Trung và miền Đông làm gián đoạn hệ thống lưu thông trong lúc hàng triệu người quay trở về nơi làm việc sau những ngày nghĩ Tết với gia đình.
Một người dân Bắc Kinh nói rằng tuyết rơi nặng ở Từ Châu nên tàu lửa phải trễ 20 phút.
Hệ thống đường sắt ở Trung Quốcrất bận rộn trong thời gian trước và sau Tết Nguyên Đán.

Huệ Võ