Tuyên ngôn Ukraine: chúng tôi muốn tự do

Cô gái trong video là sinh viên Yulia, tham gia biểu tình từ khi phong trào mới bắt đầu tại Ukraine. Nhìn thẳng vào ống kính, Yulia và đưa ra những thông điệp đơn giản. Trong đoạn clip, cô sinh viên Yulia đã gửi đi thông điệp đòi tự do của những người biểu tình Ukraine trong cuộc đấu tranh chống lại nhà độc tài Viktor Yanukovych.