Đang tải...

Tuyên bố của dân biểu Harley Rouda về sự trợ giúp của cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ dành cho quận Cam

Tuyên bố của dân biểu Harley Rouda về sự trợ giúp của cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ dành cho quận Cam

house.gov

Theo bản thông cáo báo chí từ văn phòng dân biểu liên bang Harley Rouda hạt 48 cho biết những doanh nghiệp nhỏ tại quận Cam có khả năng được quyền sử dụng những khoản vay dành cho khủng hoảng kinh tế của Cơ Quan Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Nhỏ (SBA).  Dân biểu Rouda cho biết ông đã bỏ phiếu thuận cho một thỏa thuận lưỡng đảng để bảo đảm những doanh nghiệp nhỏ thuộc địa phương của ông có thể tiếp cận những khoản vay tổng cộng $7 tỉ  với lãi suất thấp. Thông qua chương trình này, mỗi doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận được những khoản vay vốn hoạt động tối đa $2 triệu để giúp bù đắp những khoảng thu nhập mất mát tạm thời.” Chủ nhân những doanh nghiệp nhỏ có thể tìm thêm thông tin về chương trình này và nộp đơn xin tại https://disasterloan.sba.gov/ela/ . Để có thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc trung tâm phục vụ khách hàng của SBA tại  (800) 659-2955  hoặc disastercustomerservice@sba.gov.

BTT

Loading...