TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC GẶP GỠ OBAMA TRƯƠNG TẤN SANG

TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG VIỆT NAM TRƯỚC CUỘC GẶP GỠ OBAMA TRƯƠNG TẤN SANG

Tin tổng hợp – SB-TN vừa nhận được tuyên bố của các tổ chức quần chúng Việt Nam, nguyên văn như sau: Nhân dịp có cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Barack Obama và Chủ Tịch Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc, đại diện những đoàn thể quần chúng Việt Nam ký tên xin đưa ra trước công luận Tuyên Bố này. Trong những năm gần đây, Việt Nam dã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế có uy tín như Ân Xá Quốc Tế, Hội Theo Dõi Nhân Quyền, Nhà Tự Do, Ủy Ban Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vân vân nhận diện là một trong những nứơc vi phạm nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới, và là kẻ thù của truyền thông điện tử toàn cầu. Điều này cũng được xác nhận trong Tuyên Bố của Mạng Lưới Bloggers Việt Nam do hơn 100 bloggers tại Việt Nam cùng ký tên.

Việc Việt Nam không tôn trọng các quyền tự do căn bản của công dân Việt Nam như đã được bảo đảm trong các văn kiện luật pháp nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết tham gia cho thấy Việt Nam không tôn trọng các cam kết quốc tế và không xứng đáng ngồi vào chiếc ghế thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đang ứng tuyển. Từ những nhận định đó, đại diện những đoàn thể quần chúng trong và ngoài Việt Nam, hoan nghênh tuyên bố của Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền trong buổi gặp gỡ Trương Tấn Sang. Chúng tôi kêu gọi cuộc thảo luận sẽ không dừng lại ở lời nói, và sẽ dẫn đến kết quả là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thực hiện những việc cụ thể như dưới đây:

Thứ nhất: Hủy bỏ những điều khỏan gọi là an ninh quốc gia, đặc biệt là các điều 79, 87, 88, 89 và 258 trong Luật Hình Sự hiện nay của Việt Nam. Thứ hai: Thả tất cả các bloggers đang bị giam giữ chỉ vì đã thực thi một cách hòa bình quyền tự do tư tưởng và tự do phát biểu ý kiến của họ. Thứ ba: Trả tự do ngay lập tức cho những tù nhân lương tâm sau đây Blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Luật sư Lê Quốc Quân, ông Trần Hùynh Duy Thức, bà Tạ Phong Tần, 3 nhà hoạt động lao động, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đỗ Thị Minh Hạnh, 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ An Bình, 2 sinh viên Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, Mục sư Nguyễn Công Chính, và đặc biệt tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu, một cựu sĩ quan Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa đã bị giam cầm suốt 35 năm qua.

Thứ tư: Tôn trọng quyền tự do tôn giáo bằng cách hủy bỏ tất cả những luật lệ giới hạn quyền hành đạo, ngưng can thiệp vào công việc nội bộ của các Giáo hội, và ngưng đàn áp các giáo sĩ và tín đồ. Thứ năm: Trả tự do cho tất cả những tù nhân lương tâm hiện bị giam giữ vì lý do tôn giáo, dù họ là Cao Đài, Hòa Hảo, Đại Thừa, Tiểu Thừa Phật giáo, Công giáo, hay các hệ phái Tin Lành. Những đoàn thể cùng ký tên: Đại Việt Cách Mạng Đảng, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, Đảng Tân Đại Việt, Đảng Việt Tân, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, Nghị Hội Toàn Quốc Người Mỹ Gốc Việt, Tập Hợp vì Nền Dân Chủ, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Viện Quốc tế vì Việt Nam và Trung Tâm Nhân Quyền Việt Nam.