07/05/2014 | 0

Tuyên bố của Bộ Trưởng năng lượng các nước G-7

Tuyên bố của Bộ Trưởng năng lượng các nước G-7

Rome, Rome. (Reuters) – Sau khi họp ở Rome, bộ trưởng năng lượng các nước G-7 tuyên bố họ cực kỳ quan tâm tới an ninh năng lượng vì diễn biến ở Ukraine do hậu quả Nga đã vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền Ukraine.
Các bộ trưởng G-7 hứa hẹn cải thiện sự hữu hiệu năng lượng, phát triển nguồn cung cấp năng lượng từ dầu khí hóa lỏng, đầu tư xây các đường ống dẫn mới.
Trong cuộc họp báo giới hạn, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Ý Federica Guidi nói rằng bộ trưởng các nước đã làm việc trong 2 ngày liên tiếp và cùng muốn phân chia trách nhiệm đối với an ninh năng lượng vì rõ rệt an ninh năng lượng không phải là vấn đề của một vùng hay một quốc gia đơn độc nào. C
uộc họp bộ trưởng năng lượng không đề cập tới việc trừng phạt Nga vì việc này thuộc trách nhiệm của các ngoại trưởng và những người lãnh đạo quốc gia. Liên Âu đang dùng 1/3 số lượng dầu khí do Nga cung cấp và gần một nửa số lượng dầu khí của Nga đã cung cấp xuyên qua đường ống dẫn ở Ukraine.
Nhiều cuộc họp sẽ diễn ra ở Âu Châu trước ngày họp thượng đỉnh Liên Âu vào tháng tới sau khi 28 nước Liên Âu đã đồng ý trong tháng 3 là phải bảo đảm an ninh năng lượng và đã yêu cầu Cao ủy Liên Âu thảo ra kế hoạch thay thế việc mua dầu khí của Nga. (H. Võ)