18/01/2015 | 1

Tuồng – Tích (P4)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ nói tiếp về để tài Tuồng – Tích (P4). Mục đích là muốn truyền tải hết những cái hay, diễn tả nhiều nhân vật trong vở tuồng Sân Khấu Về Khuya nhưng do thời lượng chương trình quá hạn hẹn. Thêm nữa, quý vị khán giả sẽ được hiểu thêm về ý nghĩa của ‘Trích đoạn’. Mời quý vị cùng theo dõi.