07/12/2014 | 1

Tuồng – Tích (P1)

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này mang đề tài Tuồng Tích. Theo lời yêu cầu của một vị khán giả, chương trinh làm 1 chủ đề để phân tích những cái hay, cái nòng cốt trong vở tuồng. Đó cũng là ý tưởng chủa chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.