29/05/2014 | 0

Tướng Sisi đắc cử Tổng thống Ai Cập

Tướng Sisi đắc cử Tổng thống Ai Cập

Cairo, Ai Cập. (Reuters) – Những người ủng hộ đã vẫy cờ ăn mừng TướngAbdel Fattah al-Sisi đắc cử tổng thông. Qua kết quả sơ khởi, tướng Sisi nhận 92.2% số phiếu, ứng cử viên đối thủ duy nhất nhận 3.8% số phiếu và 4.2% số phiếu bất hợp lệ.
Pháo đã nổ vang khi ông Sisi xuất hiện. Số người đi bỏ phiếu là 44% cử tri mặc dù kéo dài thời gian bầu cử thêm một ngày. Những người ủng hộ nói rằng ông Sisi sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Ai Cập.
Sau 3 năm lật đổ Tổng thống độc tài Hosni Mubarak, cuộc bầu cử đã đưa một tướng lãnh khác lên cầm quyền với tỷ lệ phiếu quen thuộc của các cuộc bầu cử thời Mubarak.
Sau cuộc đảo chánh, chính phủ do quân đội thành lập đã bắn chết hàng ngàn người biểu tình, bắt giữ hàng ngàn đảng viên và hầu hết những người lãnh đạo phong trào Huynh Đệ Hồi Giáo.
Những người tranh đấu thế tục từng biểu tình chống chế độ Hosni Mubarak cũng bị cầm tù. Các nhà phân tích nói rằng ông Sisi sẽ cầm quyền với bàn tay sắt để bảo vệ quyền lợi giới tướng lãnh và quyền lợi của giới thương gia lớn trong nước đã giảm bớt đặc quyền sau cuộc cách mạng Mùa Xuân.
Các tổ chức tranh đấu nhân quyền đã báo động đối với tình trạng tra tấn, giam cầm, tuyên án tử hình tập thể 1,200 người trong năm nay ở Ai Cập. (H. Võ)