20/02/2021 | 65

Tướng quân đội được bổ nhiệm làm trùm tuyên giáo của Đảng 

Tướng quân đội được bổ nhiệm làm trùm tuyên giáo của Đảng 

Tướng Nghĩa (trái) nhận quyết định bổ nhiệm làm trùm tuyên giáo (Nhân Dân)

Tin từ Hà Nội: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt Nam đưa tin thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phó chủ nhiệm tổng cục chính trị của quân đội cộng sản vừa được bộ chính trị của đảng cộng sản Việt Nam bổ nhiệm vào chức vụ trưởng ban tuyên giáo trung ương, thay ông Võ Văn Thưởng sang làm thường trực ban bí thư.

Một số nhà quan sát chính trị bình luận rằng việc bổ nhiệm này có thể nhằm mục đích chấn chỉnh việc đánh nhau giữa các phe phái trong đảng và siết chặt các bài viết liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Cộng, bên cạnh việc đàn áp tự do báo chí như trong nhiều năm qua.

Ông Nghĩa từng xác nhận thông tin quân đội có Lực lượng 47 với hơn 10,000 người là “hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, vừa hồng vừa chuyên. Ông này còn nói quân đội có chức năng đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên không gian mạng.

Lực lượng 47 của quân đội cộng sản Việt Nam (Tiếng Dân)

Lực lượng 47 cùng với dư luận viên không chỉ tấn công nhắm vào giới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội mà còn tấn công fanpage của Toà Đại sứ Hoa Kỳ và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Trong nhiều nhiệm kỳ trước, đảng cộng sản Việt Nam đưa nhiều tướng công an sang nắm giữ chức vụ chủ chốt trong bộ máy đảng và nhà nước. Lần này là một tướng quân đội được điều động sang làm trùm bộ máy tuyên truyền của đảng.

Quốc Tuấn