01/10/2013 | 0

TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO SẼ ĐÓNG CỬA

TƯỢNG NỮ THẦN TỰ DO SẼ ĐÓNG CỬA

Tin New York – Đây là lần đầu tiên sau 17 năm, chính phủ Hoa Kỳ phải đóng cửa do không thông qua được ngân sách. Việc đóng cửa ảnh hưởng đến một phần cuộc sống của người Mỹ. Phần lớn Trung tâm Vũ trụ Quốc gia NASA đóng cửa nhưng đơn vị kiểm soát các nhiệm vụ vẫn hoạt động để hỗ trợ cho các phi hành gia trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Các lợi ích về an ninh xã hội cũng như chăm sóc y tế vẫn được thực thiện nhưng Cơ quan Thuế Quốc gia không thực hiện việc kiểm toán.

Các công viên quốc gia, đài tưởng niệm cũng như tượng Nữ thần Tự do và Viện bảo tàng Smithsonian tại Hoa Thịnh Đốn sẽ đóng cửa. Khoảng 800,000 nhân viên chính phủ sẽ ngồi chơi xơi nước mà không nhận được tiền đền bù, dẫn đến việc thiệt hại hơn 1 tỷ Mỹ kim cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong vòng 1 tuần. Binh lính Mỹ trên toàn thế giới vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự bất chấp việc tiền lương của họ bị chậm trả. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chuck Hagel tuyên bố một số lượng lớn nhân viên dân sự và những người ký hợp đồng có thể phải nghỉ việc tạm thời.