18/04/2015 | 0

Tưởng niệm soạn giả Nhị Kiều & nghệ sĩ Tám Vân

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này sẽ tưởng niệm đến 2 nghệ sĩ có công lớn với nền nghệ thuật sân khấu cải lương nhưng rất thầm lặng. Đó là soạn giả Nhị Kiều & nghệ sĩ Tám Vân. Nghệ sĩ Tám Vân là em ruột của nghệ sĩ lão thành, quái kiệt Ba Vân. Soạn giả Nhị Kiều là là một soạn giả tài danh mà ai ai cũng đều kính mến. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.