Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tưởng niệm Quốc Hận & ban hành nghị quyết Tháng Tư Đen tại Arizona

Tưởng niệm Quốc Hận & ban hành nghị quyết Tháng Tư Đen tại Arizona

Lễ tưởng niệm Quốc hận 30/4 tai tiểu bang Arizona đã được Ban Đại Diện Công Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona phối hợp với các đoàn thể trong vùng tổ chức. Vào ngày, Chủ Nhật Ngày 30 tháng 4 năm 2017 vào lúc 8:00 giờ sáng tại kỳ đài Việt Mỹ. Với sự nỗ lực và vận động tích cực của Hội Đồng Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona, Thống Đốc Tiểu Bang Arizona đã chính thức kỳ và ban hành nghị quyết công nhận “Tháng Tư Đen” đã được đem đến trao cho bạn đại diện cộng đồng Người Việt Quốc Gia Arizona trong buổi lễ hôm nay và đây là một thắng lợi lớn của cộng đồng người việt quốc gia tại Arizona và trên toàn thế giới.