Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Portland – Oregon

Vào lúc 1giờ trưa Chúa Nhật ngày 30 tháng 04 năm 2017 đã diễn Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 42 tại Hội Trường Trung Tâm Irco thành phố Portland do Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn cộng sản tại Oregon tổ chức.