Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Luân Đôn – Anh Quốc

Tưởng niệm Quốc Hận 30/4 tại Luân Đôn – Anh Quốc

Ngày Quốc Hận 30/4 được tổ chức để lên án trước dư luận quốc tế về những hành động bán nước, hại dân trong suốt hơn 42 năm qua của CSVN. Cộng đồng người Việt tại đây kêu gọi đồng bào trong nước đứng lên dành lại quyền làm chủ