Tưởng niệm quốc hận 30/4 tại miền Nam California

Vào chiều thứ Ba 30/4/2019, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California cùng phối hợp với nhiều hội đoàn đã tổ chức buổi lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30/4/1975 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster nam California, với sự tham dự đông đảo của hàng ngàn đồng hương.