09/11/2014 | 2

Tưởng niệm nhà thơ Kiên Giang

Chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG kỳ này là chương trình tưởng niệm nhà Kiên Giang – Hà Huy Hà, hay còn được gọi với một cái tên thân mật hơn – Bác hai Kiên Giang. Ông là người đã đặt tên cho chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG. Ông xuất thân từ Rạch Giá, Kiên Giang. Ngày 28/10/2014, ông lên Sài Gòn liên lạc với Nhà xuất bản văn hoá văn nghệ để in tập thơ cuối đời nhưng không may mắc chứng khó thở và đã qua đời trong bệnh viện. Mời quý vị cùng theo dõi.