Tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4 tại Santa Clara – San Jose

Lễ tưởng niệm Quốc hận 30/4 từ 11 AM đến 3 PM thứ Bảy 29/4/2017 tại tiền đình quận hạt Santa Clara, toạ lạc tại 70 W Hedding Ave. San Jose, CA 95112 do Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali phối hợp với các đoàn thể trong vùng tổ chức.