Tưởng niệm Hai Bà Trưng tại Orlando, Florida

Chúa nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, cộng đồng Việt Nam vùng Orlando- Florida đã cử hành lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng.