Tưởng niệm Hai Bà Trưng tại Massachusetts

Buổi lễ tưởng niệm hai bà Trưng, hai vị anh hùng dân tộc Việt nam đã có công đánh đuổi quân Trung Quốc trong cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Đông Hán trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ 2 đã được tổ chức long trọng và trang nghiêm với sự tham dự của đa số hội đoàn, đoàn thể và đồng hương trong Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts.