Tưởng niệm cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu lần đầu tiên tại Úc Châu

Lễ Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu được cộng đồng người Việt tự do New South Wales chính thức tổ chức lần đầu tiên tại Sydney sau 18 năm ngày vị nguyên thủ nền Đệ Nhị Cộng Hòa này qua đời. Phóng viên Nam Hương & Hoài Phương tường trình sau đây.