Tưởng niệm cố thi sĩ Du Tử Lê ở miền Nam California

Vào trưa ngày Chúa Nhật 27/10/2019 một buổi tưởng niệm nhà thơ Du Tử Lê, người vừa qua đời vào ngày 7/10, đã được tổ chức tại nhà quàn Peek Funeral Home thành phố Westminster- Nam California. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của gia đình, thân hữu, giới văn nghệ sĩ và đồng hương.