10/10/2015 | 0

Tưởng Niệm & Cái Cò

Mở đầu chương trình NHẠC YÊU CẦU kỳ này sẽ dành nhạc phẩm đầu tiên mang tên “Tưởng Niệm” để gửi tặng đến gia đình của nhà văn Võ Phiến. Sự ra đi của nhà văn Võ Phiến vào ngày 28/09/15 không chỉ là sự mất mát của gia đình, mà còn là sự mất mát lớn của nền văn học Việt Nam. Nhạc phẩm này là sáng tác của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng, sẽ được trình bày qua giọng hát Nguyên Khang. Tiếp nối chương trình là nhạc sĩ Cái Cò của nhạc sĩ Nguyệt Ánh qua tiếng hát Băng Tâm. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.