Tưởng Niệm 47 Năm Quốc Hận Tại San Jose

San Jose xứng đáng là thủ phủ đấu tranh của người Việt tai hải ngoại với hàng loạt chương trinh sinh hoạt đặc biệt tưởng niệm 47 năm Quốc hận . Phóng viên Vũ Nhân tường trình trong phóng sự sau đây