Tưởng Niệm 47 Năm Quốc Hận Tại Nam California

Theo như thông lệ hàng năm, cộng đồng người Việt quốc gia cùng phối hợp với các đoàn thể cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà và các hội đoàn, tổ chức lễ tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng Tư 1975 lần thứ 47 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, Nam California. Phóng viên Phan Đại Nam tường trình sau đây: