Tưởng niệm 47 năm quốc hận tại Massachusetts

Cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts tổ chức lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại hội trường Saint Gregory nằm trong thành phố Dorchester tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của một số cưu quân nhân kháng chính, đồng hương và ban tổ chức cộng đồng. Đặc biệt có mặt trong ngày hôm nay là ứng cử viên dân biểu liên bang thượng nghị sĩ Dean Trần và ứng cử viên thanh tra tiểu bang ông Anthony Amrore. Xin mời quý vị theo dõi phần phóng sự sau đây.