Tưởng niệm 46 năm Quốc Hận tại Sydney

Cộng Đồng Người Việt Tự Do  New South Wales đã tổ chức Đêm Thắp Nến Tưởng Niệm 30/4 tại Sydney với sự tham dự của gần 500 đồng hương và 3 cấp chính quyền trong lưỡng đảng của Úc Châu. Phóng viên Hoài Phương & Nam Hương tường trình sau đây: