Tưởng niệm 45 năm Quốc Hận tại Houston, Texas

Vào chiều hôm qua, 30 tháng 04, 2020, vào lúc 5 giờ, cộng đồng người Việt Quốc Gia Houston đã tổ chức buổi tưởng niệm tháng Tư đen trong khuôn khổ dịch bịnh Covid vẫn đang lây lan tại Tượng Đài Chiến Sỹ Việt Mỹ. Khoảng gần 50 đồng hương đã đến tham dự nhưng đều đứng rải rác trong khuông viên Tượng Đài và đúng quy định mà thành phố Houston cho phép trong lệnh hạn chế tụ tập đông người. Phóng viên Huỳnh Phong tường trình sau đây: