Tưởng niệm 43 năm tử sĩ Hoàng Sa tại Dorchester, Massachusetts

43 năm đủ để nhận ra rằng ai là những anh hùng hy sinh cho đất nước cho dân tộc và ai là giặc ngoại bang xâm chiếm biển đảo Việt Nam. 75 tử sĩ hy sinh trong trận chiến Hoàng Sa là những anh hùng vì nước vong thân. Họ là những hải quân vì tổ quốc, danh dự và trách nhiệm đã hy sinh thân mình chống quân xâm lược Trung Cộng cho đến hơi thở cuối cùng trong trận chiến không cân xứng vào ngày 19 tháng giêng năm 1974. Để tưởng nhớ và tri ân những anh hùng tử sĩ Hoàng Sa, gia đình hải quân vùng đông Bắc Hoa Kỳ đã tổ chức buổi lể tưởng niệm chiến sĩ Hoàng sa tại thành phố Dorchester, tiểu bang Massachusetts.