Tưởng niệm 43 năm Quốc Hận tại Virginia

Lễ tưởng niệm 43 năm ngày Quốc Hận năm nay tại Virginia có sự tham dự của cựu quân nhân Mỹ-Việt . Những người Mỹ gốc Việt phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ và nhiều chính giới Mỹ. Có sự hiện diện đặc biệt của thượng nghị sĩ Virginia Richard Black, chuẩn tướng Vệ Binh Quốc Gia Hoa Kỳ Châu Lập Thế và Chuẩn tướng Biệt Động Quân VNCH Phạm Duy Tất.