Tưởng niệm 43 năm Quốc Hận tại New Jersey

11 giờ trưa và 4 giờ chiều ngày 28-04-2018 tại công viên Cựu Chiến Binh Homdel và kỳ đài Việt-Mỹ Pennlanding đã diễn ra buổi lễ tưởng niệm 43 năm Quốc Hận và ra mắt nhóm du ca Lam Sơn.