Tưởng niệm 43 năm Quốc Hận tại Boston, Massachusetts

Đúng vào ngày 30 tháng 4 hàng năm cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts đều có tổ chức buổi tưởng niệm quốc hận 30 háng 4 trước toà Thị Chính tại thành phố Boston tiểu bang Massachusetts. Vào lúc trưa hôm nay, tuy ngoài trời mưa rơi, nhưng một số đông đồng hương đã không ngại gió mưa, đã có mặt để tham dự buổi lễ tưởng niệm năm nay. Chúng tôi có ghi nhận một số hình ảnh sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi.