Tưởng niệm 43 năm Quốc Hận tại Arizona

Tại kỳ dài Việt Mỹ tiểu bang Arizona, Ban Đại Diên Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Arizona phối hợp với hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH tại Arizona & Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ đã tổ chức lễ Tưởng Niệm 30-4 rất trang nghiêm và long trọng.