Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Tưởng niệm 30 năm các anh hùng Đông Tiến tại Úc Châu

Tưởng niệm 30 năm các anh hùng Đông Tiến tại Úc Châu

Lúc 12 giờ trưa ngày 17/8/2017, Đảng Việt Tân tại Sydney đã tổ chức buổi lễ tưởng niệm các anh hùng Đông Tiến và cũng là lễ giỗ phó đề đốc Hoàng Cơ Minh lần thứ 30 tại trung tâm văn hoá & sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Tự Do New South Wales – Úc Châu.