Tưởng niệm 30/4 tại Boston, Massachusetts – 2019

Tưởng niệm 30/4 tại Boston, Massachusetts – 2019

Đúng ngày này 44 năm trước, vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, một trang lịch sử đen tối cho dân tộc Việt Nam đã mở ra khi chế độ phi nhân cộng sản tràn vào chiếm lấy miền Nam, tiêu diệt mầm mống dân chủ và hy vọng cuối cùng để trở thành một cường quốc cho dân tộc Việt Nam sau nhiều thế kỷ bị đô hộ. 44 năm sau người dân gốc Việt lưu vong trên khắp năm Châu đau thương tưởng niệm ngày quốc hận 30/4. Một số đông đồng hương trong cộng đồng người Việt cùng với thượng nghị sĩ Dean Trần và dân biểu Trâm Nguyễn đã tề tựu về tòa thị chính Boston vào lúc 12 giờ trưa trong buổi lễ tưởng nhớ các anh hùng tử sĩ và đồng bào đã hy sinh trong những ngày đen tối của tháng 4. Chúng tôi đã có mặt để tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.