Tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ Việt Dzũng – Giải Truyền Thông Hưng Ca 2018

Chủ nhật ngày 3 tháng 6 /2018, phong trào Hưng Ca đã tổ chức văn nghệ gây quỹ trao giải thưởng truyền thông tưởng nhớ cố ca nhạc sĩ đấu tranh Việt Dzũng tại San Jose. Đã có hơn 800 các nhân sĩ, văn nghệ sĩ và đồng hương các nơi về tham dự chật cả hội trường, đặc biệt là sự hiện diện của nhạc sĩ Trúc Hồ từ miền Nam California.