06/11/2014 | 1

Tướng Martin Dempsey công bố chi tiết cuộc chiến chống ISIS

Tướng Martin Dempsey công bố chi tiết cuộc chiến chống ISIS

New York, New York. (Reuters) – Tướng Martin Dempsey, tham mưu trưởng liên quân tuyên bố có thể đánh bại phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo.

Xuất hiện tại Hội Đồng Đạo Đức trong Quan Hệ Quốc Tế Carnegie ở thành phố New York, ông Dempsey miêu tả cuộc chiến toàn cầu chống nhóm phiến quân. Theo ông, liên quân tiến hành các cuộc không kích để tiêu diệt phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo bên trong Syria, đáng chú ý là ở miền Đông Syria, đồng thời tìm cách xây dựng lực lượng đối lập ôn hòa, huấn luyện và trang bị cho phe đối lập ôn hòa. Liên quân đạt được tiến bộ chống lại phiến quân Hồi giáo ở Iraq và đang phá vỡ phiến quân ở Syria, nhưng chưa đánh bại hoàn toàn được chúng.

Ông Dempsey cũng nói chi tiết những thách thức trong cuộc chiến chống phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo bên trong Syria. Cuộc thảo luận với ông Dempsey do ông Jeffrey McCausland, ủy viên cao cấp của Hội Đồng Carnegie. Ông McCausland là một đại tá Lục Quân Hoa Kỳ hồi hưu. Hiện Hoa Kỳ có khoảng 1,400 quân ở Iraq. Khoảng 600 người trong số họ đóng vai trò tư vấn cho lực lượng Iraq, hầu hết từ các trung tâm hoạt động chung ở Baghdad và Arbil. (Nguyên Trân)