Tương lai bấp bênh của sinh viên di dân không giấy tờ

Tương lai bấp bênh của sinh viên di dân không giấy tờ

San Jose, California. (CBS) – Jose Salazar Mendoza là sinh viên di dân không giấy tờ tại đại học San Jose State.

Kể từ đêm 8 tháng 11, cuộc sống của anh gặp nguy hiểm và tương lai của anh rất bấp bênh. Anh cảm thấy lo sợ và không biết điều gì sẽ xảy ra với anh. Jose nghĩ tới việc rời khỏi nước Mỹ, tới Oaxaca theo học chương trình Alternative Spring Break.

Đây là chương trình giúp sinh viên thực hiện đề án xã hội nhằm giúp người khuyết tật. Hiện nay sinh viên di dân như Jose được bảo vệ bởi đạo luật Dream Act, gọi tắt là DACA.

Tuy nhiên trong thời gian vận động, ông Trump cho biết ông sẽ xóa bỏ đạo luật DACA nếu trở thành tổng thống. Hiểu rõ nguy cơ có thể xảy ra cho sinh viên di dân không giấy tờ, hệ thống đại học tiểu bang California thực hiện một bước chưa từng có, là khuyên sinh viên di dân không giấy tờ đừng nên rời khỏi Hoa Kỳ. Nếu đã rời khỏi thì nên quay trở về trước khi ông Trump nhậm chức. Vì sau khi ông Trump nhậm chức, họ sẽ gặp khó khăn khi trở về lại nước Mỹ.

Điều quan trọng là khi Jose nộp đơn xin tham gia đạo luật DACA, anh cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân cho Cơ quan Di trú Hoa Kỳ. Nếu liên bang muốn trục xuất sinh viên di dân không giấy tờ, họ biết chính xác anh đang ở đâu và tìm ra anh dễ dàng.

Jose nghĩ nước Mỹ không hề tin rằng di dân là một phần của bức tranh, là một phần của nguyên liệu tạo dựng nên lãnh thổ này. (Mai Đức)